privacystatement

Persoonsgegevens

De tuin van de smid zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van klanten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Welke persoonsgegevens verwerkt De tuin van de smid?
Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een download aanvraagt, een contactformulier invult of een andere aanvraag doet voor één van onze diensten, wordt aan jou gevraagd je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer

Met welk doel gebruikt De tuin van de smid de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Voor het maken van offertes en facturen en het afhandelen van de betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je vragen te kunnen beantwoorden en om je te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten.
 • Voor het verzenden van onze Nieuwsbrief.

Jouw gegevens op www.detuinvandesmid.nl

 • Wanneer je bent ingeschreven voor onze Nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je altijd en heel eenvoudig weer uitschrijven.
 • Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
 • Voor het verzenden van onze Nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. Hiertoe deel ik je voor- en achternaam en emailadres met MailChimp. De tuin van de smid heeft met MailChimp een Verwerkersovereenkomst afgesloten (Data Processing Addendum). Het privacybeleid van MailChimp vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens
De tuin van de smid heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Hiertoe heeft De tuin van de smid een Verwerkingsregister, een Datalekregister, een Protocol Datalekbeleid en een Privacybeleid opgesteld. Deze documenten zijn opvraagbaar per mail.

Social Media en website
De website voldoet aan de normale standaarden en is beveiligd volgens https protocol. Er wordt gebruik gemaakt van cookies, en bezoekers ontvangen hier een melding van. Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.detuinvandesmid.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website & blog te delen via Social Media. Deze platforms hebben hun eigen privacyverklaringen.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens onmiddellijk en uiterlijk binnen een maand worden verwijderd.

De gegevens die als gevolg van facturering en betalingen in ons boekhoudsysteem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@detuinvandesmid.nl .

Wijzigingen in deze verklaring
Wijzigingen in de privacyverklaring van De tuin van de smid worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt.